• Privacy verklaring

  CC-Reader, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  https://www.ccreader.nl
  Roermondsplein 33, Arnhem
  joost@ccreader.nl
  06-26797942

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  CC-Reader verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze zijn opgedeeld in drie gebruikers groepen. De bezoekers van de corporate website te bereiken via www.ccreader.nl (hierna: “bezoekers website”). De abonnees van het systeem CC-Reader in het bezit van inloggegevens voor het gedeelte mijn.ccreader.nl (hierna: “abonnees”). De bezoekers van de door abonnees aangemaakte readers te bereiken via subdomein.ccreader.nl of een door de abonnee zelf gekozen domeinnaam, hierna te noemen (hierna: “bezoekers reader”).

  Bezoekers website

  - Gegevens over uw activiteiten op onze website
  - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
  - Internetbrowser en apparaat type

  Abonnees

  - Gegevens over uw activiteiten op onze website
  - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
  - Internetbrowser en apparaat type
  - Bedrijfsnaam
  - Voor- en achternaam
  - Adresgegevens
  - E-mailadres
  - Telefoonnummer

  Bezoekers reader

  Via het plaatsen van een Google Analytics tag is het voor abonnees mogelijk om uw activiteiten op de reader, uw surfgedrag over verschillende websites heen en informatie over uw internetbrowser en apparaat type op te slaan. Daarnaast worden er door het plaatsen van video’s in de reader marketing cookies geplaatst. Of de abonnee hier gebruik van maakt en hoe wordt bepaald door de abonnee. CC-Reader heeft geen toegang tot deze gegevens of kan hier aanpassingen in doorvoeren. Vanaf dit punt zal in deze verklaring niet meer gesproken worden over de bezoekers reader. Voor meer informatie over welke gegevens worden opgeslagen en hoe lang deze bewaard worden verwijs ik u vriendelijk door naar de abonnee. Contactgegevens van de abonnee vindt u onderaan de homepage in het colofon van elke reader.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joost@ccreader.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Waarom wij persoonsgegevens verwerken

  Bezoekers website

  CC-reader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - CC-Reader analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  - CC-Reader volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

  Abonnees

  CC-reader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw betaling
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren
  - CC-Reader analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  - CC-Reader volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  CC-Reader neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CC-Reader) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Bezoekers website

  CC-Reader bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

  Gegevens over uw activiteiten op onze websites, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen en internetbrowser en apparaat type worden geanonimiseerd bewaard voor een standaard periode van 26 maanden door Google.

  Abonnees

  CC-Reader bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
  Bedrijfsnaam, Voor- en achternaam, Adresgegevens, E-mailadres, en Telefoonnummer worden bewaard voor een wettelijke verplichte periode van 7 jaar.

  Gegevens over uw activiteiten op onze websites, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen en internetbrowser en apparaat type worden geanonimiseerd bewaard voor een standaard periode van 26 maanden door Google.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  CC-Reader verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Bezoekers website & Abonnees

  CC-Reader gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. XX—NAAM—XX gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

  Cookies derden:
  Via Google Analytics plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we een goed beeld hebben van het aantal en het soort bezoekers. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat er geen gegevens gedeeld worden met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens), deze gegevens niet gebruikt worden voor andere Google-diensten en worden de gegevens van uw surfgedrag versleuteld (via SSL) verzonden en geanonimiseerd (zonder IP-adres) opgeslagen.

  Wilt u meer lezen over het privacy beleid van Google kijk dan hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CC-Reader en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joost@ccreader.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. CC-Reader wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  CC-Reader neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via joost@studiovds.nl.

Contact

Heb je vragen? Bel Joost.

Heb je vragen over onze privacy verklaring?